Haber

Bütün vatandaşlar uyumu sağlamak için çalışıyor

2021-02-01

China Daily / Adilcan Hac Kerim, Çin İslami Derneği Başkan Yardımcısı

Parti ve hükümetin desteği ile Xinjiang, sadece Müslümanların değil, bölgedeki bütün etnik ve dini gruplardan insanların da kazanç ile güven hissini artırarak, ekonomik ve toplumsal gelişmede benzersiz başarılar sağladı.

Ama Batı'daki bazı Çin karşıtı güçler ideolojik yanlılıkları nedeniyle, bu başarıları görmezden geldiler ve yanlış biçimde Çin'i "din özgürlüğünü kısıtlamakla, etnik azınlıkları dini inanç haklarından mahrum bırakmakla, zorla camileri yıkmakla ve Müslümanlara eziyet etmekle" suçladı. Bu tür Çin karşıtı retoriğe bütün insanların kararlılıkla karşı çıkması gerekir.

Xinjiang'da toplumsal istikrar ve barış Müslümanlar dâhil, bölgenin bütün etnik gruplardan ve dini gruplarından 25 milyon insanın en iyi çıkarınadır.

XINJIANG ÇİN'İN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

Ama 1990'lardan bu yana "üç şeytani güç" İslam'ın gerçeklerini bilmeyen insanları baştan çıkarmak ve şiddet saldırıları düzenlemeye kışkırtmak için İslam kisvesini kullandı. Partinin liderliği ile yönlendirmesiyle Xinjiang terörizmle mücadele etmek ve bu tip insanları radikallikten kurtarmak için kararlı önlemler alarak, "üç şeytani güce" ağır bir darbe vurdu ve dini aşırıcılığın yayılmasını önledi. Bu Xinjiang'da yaşayanların içine büyük bir güvenlik, uyum ile istikrar duygusu yerleştirdi ve temel insan haklarını daha iyi korudu.

Xinjiang'da yaklaşık dört yıldır hiçbir terörist saldırının olmaması Çin'in terörist faaliyetleri önleme konusundaki başarısının kanıtıdır. Xinjiang'ın ekonomik ve toplumsal gelişmesinde de büyük başarılar elde edildi, insanların geçim şartlarındaki dikkate değer iyileşmeyi saymasak bile. Bütün bunlar birleşik, uyumlu, refah içinde, kültürel olarak gelişmiş ve çevre olarak sağlıklı Xinjiang'ın yaratılmakta olduğunu gösteriyor.

Xinjiang Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Xinjiang'a yurtları diyen farklı etnik gruplar geniş Çin ulusu ailesinin birer üyesidir ve ayrılıkçılığa karşı mücadele etmekte, yabancı saldırganlığına karşı direnmekte ve ulusal birliği korumaktadır. Özellikle, bütün etnik gruplardan insanlar mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak için el birliğiyle çalıştı ve karşılıklı anlayış ve güveni artırdı. Aslında, Xinjiang'daki bütün etnik grupların üyeleri bir narın taneleri gibi birleşiktir.

XINJIANG EN İYİ KALKINMA VE REFAH DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Bugün Xinjiang en iyi kalkınma ve refah dönemini yaşıyor. Ancak, Xinjiang'daki bütün etnik ve dini gruplardan insanların mutlu bir yaşam sürdüklerini kabul edemeyen ABD ile Batı'daki bazı diğer Çin karşıtı güçler kendi sinsi emellerini gerçekleştirmek için yanlış hikâyeler uyduruyorlar ve yalanlar yayıyorlar. Xinjiang'da yaşayanların mutlu ve verimli bir yaşam sürdüğünü göz ardı ederek, bu Batılı ülkeler Xinjiang'ın imajını zedelemeye ve Çin'e kötü bir ad vermeye uğraşıyorlar ki, bu utanç vericidir.

Bu türden yabancı güçleri gerçeklere saygı duymaya, çamur atma ve Xinjiang'ı karalama ile Xinjiang'ın istikrar ve refahına zarar vermeye son vermeye çağırıyoruz.