Haber

Çin'de 10 tane devlet onaylı İslam enstitüsü var

2021-01-28

China Daily / Yang Faming, Çin İslami Derneği Başkanı ve Dongsi Camisi İmamı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, özellikle 1978'de dışa açılma ve reform hareketinin başlamasından bu yana, ülke Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) din özgürlüğü politikasını uyguluyor ve bütün etnik gruplardan Müslümanların hakları ile çıkarlarını koruyor.

Çin'de 20 milyondan fazla Müslüman ve 10 tane devlet onaylı İslam enstitüsü var. Çin hükümeti sürekli camilerdeki tesisleri iyileştiriyor ve Müslüman cemaatinin dini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, İslami din adamlarının eğitim düzeyini iyileştirecek önlemler alıyor.

Bunlar kimsenin reddedemeyeceği gerçeklerdir.

ÇİN KARŞITI GÜÇLERİN DIŞ MÜDAHALELERİ DURDURMASI GEREKİR

Ulusal politikanın bir parçası olarak, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi vatandaşların dini özgürlük haklarını garanti altına alan anayasal ilkeyi uyguladı. Xinjiang yetkilileri hem inanç özgürlüğüne hem de herhangi bir dine inanmama özgürlüğüne saygı duyuyor ve inananlarla inanmayanlar arasında, bir dine inananlarla diğerine inananlar arasında, bir mezhepten olanlarla diğer mezhepten olanlar arasında anlaşmazlıklara asla izin vermedi.

Bölge hükümeti bütün dinlerin eşit olduğu ilkesini uyguladı, bütün dinlere birini tercih edip diğerine karşı ayrımcılık yapmadan eşit muamele yaptı ve bütün dini grupların meşru hakları ile çıkarlarını yasalara uygun olarak korudu.

Tang (618-907) ve Song (960-1279) hanedanları döneminde Çin'e girişinden bu yana, İslam Çin kültürünün birçok unsun ve özelliğini kendine mal ederek Çinlileşme süreci geçirdi. Aynı şekilde, Xinjiang'da yayılması sırasında, İslam farklı bölgesel nitelikler ile gelenekleri benimsedi ve "Xinjiang İslam"ı denebilecek bir şey haline geldi.

İslam Çin'deki diğer dinlerle barış içinde bir arada var olmaktadır. Müslümanlar diğer dini ve etnik gruplarla uyum içinde yaşamaktadır, olumlu ve sağlıklı dini ve etnik ilişkileri desteklemektedir.

İSLAM ÇİN'DEKİ DİĞER DİNLERLE BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA VAR OLMAKTADIR

Çin Müslümanları cemaatlerinin dini ihtiyaçlarını karşılamak için yasalara uygun bir şekilde dini metinler yayınladı. Kuran ve diğer dini metinler Çince, Uygurca, Kazakça, Kırgızca ile diğer dillere çevrildi ve basıldı. Son yıllarda Xinjiang din üzerine etnik azınlığın dilinde bir dizi genel bilgi kitabı yayınladı ve Müslümanlar için bir web sitesi faaliyete geçti. Su, elektrik ile gaz temini, radyo ve tv setlerinin kurulması ve kütüphaneler kurarak, yönetimini güçlendirerek, camilerin koşulları iyileştirildi.

İbadet etmek, oruç tutmak ve diğer dini vecibeleri yerine getirmek kişisel meselelerdir, dış müdahalelere tabi değildir ve yasalar tarafından korunmaktadır. Bunun yanı sıra her yıl 10 binden azla Çinli Müslüman Hacca gitmektedir ve 1996'dan bu yana devlet hacılar için kiralık uçak seferleri düzenlemekte ve tıbbi bakım, ulaşım ve yerleşim gibi kaliteli hizmetler sunmaktadır. Sadece Xinjiang'dan 50 binden fazla Müslüman hac için Mekke'ye gitti.

Ayrıca Çin İslam Enstitüsü üç seride -yabancı dil kursları, özel kurslar ve temel kurslar- 15 ders kitabının hazırlanmasına ve yayınlanmasına yardımcı oldu. Bu dini yetenekler için iyi bir bilgi kaynağıdır. Enstitü ayrıca Xinjiang Müslümanları için özel sınıflar örgütledi ve tarih, kültür ve İslami kaideler konusunda iyi bilgi sahibi bir dizi yüksek düzeyli din adamı yetiştirdi.

ABD'NİN LİDERLİK ETTİĞİ BATI'DAKİ ÇİN KARŞITI UNSURLAR YALANLAR YAYIYOR

Parti ve hükümet Xinjiang'daki Müslümanların yoksulluktan kurtulmaları ve daha iyi bir hayat sürmelerine yardım etmek için, daha iyi istihdam kanalları yaratmak, onların maddi ve kültürel standartlarını iyileştirmek ve böylece insan haklarını daha iyi korumak dâhil bir dizi önlem aldı.

Çin Müslümanları diğer ülkelerden Müslümanlarla İslam konusunda tartışmalar yaptılar ve Xinjiang'ın İslami bilginleri birçok uluslararası seminer ve akademik ilişkiye katıldığı için, Çin'in hükümet dışı elçileri olarak önemli bir rol oynadılar.

2001'den bu yana, Xinjiang Mısır'daki El Ezher Üniversitesi ve Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesine daha ileri çalışmalar yapmaları için 70'den fazla öğrenci gönderdi. Bu dini ilişkileri ve diyaloğu geliştirmek için diğer ülkelerle kültürel ve insandan insana ilişkiler için bir platform oluşturdu.

Yine de 1990'lardan bu yana "terörizm, aşırılık ve aşırılığın "üç şeytanı" ülke içinden ve dışarıdan, dini fanatizmi kışkırtmak, aşırı düşünceler yaymak ve İslam hakkındaki gerçekleri bilmeyen insanları terörist ve ayrılıkçı faaliyetlere karışmaları için yanlış yönlendirmek için dini kullandı. Bu tür terörizm, ayrılıkçılık ile aşırılık eylemleri Xinjiang'ın istikrarını zayıflattı ve bütün etnik gruplarda insanların temel insan haklarını ihlal etti.

ÇİN'DE 20 MİLYONDAN FAZLA MÜSLÜMAN VAR

Merkezi hükümet din adına işlenen bu tür faaliyetleri önlemek için sert bir bastırma harekâtı başlattı. Merkezi hükümetin terörizm, aşırılık ve aşırılığın her biçimi ile mücadele politikası sadece halkın iradesine uymuyor, aynı zamanda bütün etnik gruplardan Müslümanlar tarafından destekleniyor. Bu politikanın, söylemek bile gereksiz, dış güçlerin herhangi bir müdahalesine tahammülü yok.

Çin'in din özgürlüğü hakkı ülkedeki Müslümanların çoğunluğunun yürekten desteğine sahip ve Parti'nin liderliğinde bütün etnik gruplardan Müslümanlar ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunuyorlar.

Ancak, şimdi bazen, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) liderlik ettiği Batı'daki Çin karşıtı unsurlar Xinjiang hakkında yalanlar yayıyor. Bunlar hiçbir kanıt olmadan, Çin'in "din özgürlüğü üzerine kısıtlamalar getirdiğini", "etnik azınlıkları dini haklarından mahrum ettiğini", "camileri zorla yıktığını" ve "dini cezalandırmalar" yaptığını ileri sürüyorlar. Bu ön yargılı, temelsiz suçlamalar siyasi amaçlıdır, Çin'in içişlerine ağır bir müdahaledir ve bu yüzden ülkedeki bütün etnik gruplardan Müslümanların sert eleştirilerine maruz kalmaktadır. Dolayısıyla, ABD dâhil bu Batılı ülkelerin dini Çin'in içişlerine karışmak için bahane olarak kullanmaya son vermeleri gerekir.