Haber

"İki Toplantı" başladı, gözler Beijing'de

2020-05-22

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) 13. Ulusal Komitesi 3. Toplantısı'nın açılış töreni bugün Beijing'de yapıldı.

Böylece Covid-19 nedeniyle ertelenen ve kısaca "İki Toplantı" olarak da bilinen ÇHSDK ve Çin Ulusal Halk Meclisi'nin (ÇUHM) yıllık toplantıları başladı.

Bugünkü açılış töreninde Xi Jinping'in de aralarında bulunduğu devlet ve hükümet liderleriyle ÇHSDK üyeleri öncelikle salgında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Toplantının onayına sunulan ÇHSDK Ulusal Komitesi çalışma raporunda, ÇHSDK'nin salgını önleme ve kontrolü çalışmasını rutin şekilde sürdürme ile ekonomik ve sosyal kalkınma çalışmaları arasında eşgüdüm sağlanması konusunda görevlerini yerine getireceği, yoksulluğu azaltma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

ÇHSDK, Çin'de devlet yönetim sisteminin önemli bir parçası olarak, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamlarındaki önemli konular üzerine siyasi danışma yapar ve ülkenin siyasi yaşamında özel bir rol oynar.

ÇHSDK 70 yıl önce düzenlenen birinci ulusal komite genel kurulunda, ÇUHM adına yetki kullanarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel hazırlayan önemli belgeler, milli bayrak, milli marş ve diğer ilgili kararları almıştı. ÇHSDK Ulusal Komitesi üyeleri, 2019 yılında yoksulluğu azaltma, teknolojik inovasyon gibi konularla ilgili çok sayıda önerge ileri sürdü, bu önergelerden bazıları politikaya dönüştürüldü.

ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, geçen yılın çalışmalarını özetlerken, kaliteli kalkınma, halkın mutluluğu ve sosyal gelişmeye odaklandıklarını belirtti.

Örneğin imalat sektörünün kaliteli gelişmesi için özel toplantılar düzenlenerek, ekonomi yapısının optimize edilmesi ve ticaret ortamının iyileştirilmesi gibi önerilerde bulunuldu.

2020, Çin için özel anlam taşıyan bir yıl.

Yeni koronavirüs salgınını önleme ve kontrol çalışması yeni bir normal haline gelmesine rağmen, Çin, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma ve orta halli refah toplumu inşasını tamamlama hedeflerinin gerçekleştirilmesini güvence altına alacak.

ÇHSDK Ulusal Komitesi üyeleri, bu yıl ülkenin adı geçen öncelikli misyonlarına odaklanarak siyasi danışma yapacak ve misyonların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya çalışacak.

ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, nispi yoksullukla mücadele ve kırsal kesimleri kalkındırma gibi özel konulu toplantılar düzenleyeceklerini, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya dair 14. Beş Yıllık Plan'ın hazırlanması için önerilerde bulunacaklarını ifade etti.

Wang Yang, yeni yılda özel danışma kurumları ve sistem inşasını düzenli ve etkili şekilde ilerleteceklerini ve üyelerin sorumluluğu üstlenmelerine daha büyük önem verileceğini vurguladı.

Önerge sunmak, ÇHSDK Ulusal Komitesi'nin her üyesinin görevini yerine getirme yöntemlerinden biri. ÇHSDK 13. Ulusal Komitesi 3. Toplantısı'na katılan üyeler, Beijing'e kendi önergeleriyle geldi.

Örneğin Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden Ou Yanling, endüstriyel gelişmeyle yoksullara yardım etmeyi sürdürülebilir hale getirme alanında bir önerge sunacak. Ou, ürün ve sektör yapısı gibi konularda bütünsel planlama, büyük veri tabanı oluşturma, piyasa riski ve arz-talep dengesi konusundaki analiz yapılması önerilerinde bulunacak.

ÇHSDK 13. Ulusal Komitesi 3. Toplantısı 7 gün sürecek. Demokratik partiler ve çeşitli çevrelerden 2 binden fazla üye, Ulusal Komitelerinin çalışma raporunu inceleyecek, hükümetin çalışma raporunu dinleyecek, Medeni Kanun taslağını tartışacaklar.