Haber

Yorum: Beyaz kitap, Xinjiang'daki mesleki eğitim çalışmalarına yönelik yalanları çürütüyor

16.08.2019

Ren Jie-CRI Haber Merkezi

Çin hükümeti, "Xinjiang Mesleki Beceri Eğitim Çalışmaları" başlıklı beyaz kitap yayımladı. Beyaz kitapta mesleki beceri eğitim merkezlerinin kurulma nedenleri, merkezlerde ne gibi derslerin verildiği ve eğitim çalışmalarında elde edilen sonuçlar gibi konular hakkında uluslararası topluma ayrıntılı bilgi aktarıldı. Beyaz kitapta gözler önüne serilen gerçeklerle, bazı Batılı çevrelerin eğitim çalışmalarına yönelik uydurduğu yalanlar çürütülürken, insan hakları kisvesiyle ve çifte standartla Çin'in içişlerine müdahale edilmesindeki gerçek niyetleri de gün ışığına çıkarıldı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi öteden beri Çin'in terör ve aşırıcılıkla mücadelesinde ana cephe oldu. Milli bölücülük, köktendincilik ve terör güçleri, 1990 yılından 2016 yılının sonuna kadar bölgede binlerce terör olayı gerçekleştirdi. Söz konusu terör olayları, bölgenin toplumsal istikrarı ve ekonomik gelişmesine büyük zararlar verdi. Sorumlu hiçbir hükümet buna göz yummaz. Xinjiang'daki toplumsal istikrarı etkili bir şekilde korumak ve teröristlere güçlü şekilde darbe vurmak, Xinjiang'daki insan haklarını en güçlü savunma şeklidir.

Terörle mücadele dünya çapında zorlu bir sorun. Birçok ülke, "aşırıcıları arındırma merkezleri" veya "eğitim ve yeniden kazandırma merkezleri" kurarak, terörizm ve köktendincilikten etkilenen kişileri topluma yeniden kazandırmaya çalıştı. Xinjiang'da yasalar çerçevesinde kurulan mesleki beceri eğitim merkezleri dünyanın bazı ülke ve bölgelerindeki uygulamalar gibi, terörle mücadele ve halkın yaşam koşullarını iyileştirme amacı taşıyor. Ancak bazı Batılı siyasetçiler ve basın kuruluşları çifte standart uygulayarak, Xinjiang mesleki beceri eğitim merkezlerine leke sürmek için ellerinden geleni yapıyor. Bu tür girişimler, terörizme ve aşırıcılığa göz yummanın yanı sıra, uluslararası ahlaka ve insanlık vicdanına da ciddi şekilde aykırı düşüyor. Beyaz kitap, sunduğu gerçeklerle batılı ülkeler tarafından uydurulan yalanları çürüttü.

Xinjiang'daki mesleki eğitim merkezleri, okul niteliği taşıyan kuruluşlardır ve asla Batılı ülkelerin iddia ettiği gibi "hapishane" yapısına sahip değildir.

Kursiyerler, mesleki eğitim merkezlerinde ücretsiz mesleki eğitim alarak aşırıcılıktan uzaklaşırken, belli bir meslek sahibi oluyor. Kursiyerlerin özgürlüğü ile hak ve çıkarlarına saygı ve güvence sunuluyor. Merkezlerde kursiyerlere yönelik her türlü hakaret ve kötü muamele yasak. Kursiyerler düzenli olarak evlerine dönebilir, izin alabilir ve haberleşme cihazları kullanabilir. Kursiyerlerin eğitim haklarını en iyi şekilde güvence altına almak için merkezlerde kütüphaneler kuruldu ve çeşitli eğlence faaliyetleri düzenleniyor. Şu ana kadar birçok kursiyerler mezun oldu ve istihdam edildi.

Merkezlerde Uygur gibi azınlık etnik gruplara yönelik sözde "kültürel temizlik" yapıldığı iddiası da beyaz kitapta çürütülen yalanlardan biri. Bir kişinin merkezde öğrenim görmesinin tek şartı, bu kişinin terörizm ve aşırı dincilik kapsamına giren yasa dışı girişimlerde bulunmasıdır. Bu durumun etnik ve dini inançlarla hiçbir ilgisi bulunmuyor.
Merkezlerde terörizmle mücadelenin gerçek taleplerine göre, ulusal dil, hukuk ve mesleki teknik eğitim gibi dersler veriliyor. Ancak bu, azınlık etnik kültürleri bastırmak anlamına gelmiyor. Aslında, radikal dinci güçler, bazı insanların ulusal dili bilmemesi ve hukuki bilgiler ile mesleki tekniklerden yoksun olmasını kullandı. Kursiyerler, merkezlerde ilgili eğitimi aldıktan sonra, çağdaş hayata uyum gösterme kabiliyeti kazandılar. Mesleki eğitim merkezlerinde aynı zamanda kursiyerlerin kendi etnik dillerini kullanma haklarına, örf ve adetlerine saygı gösteriliyor.

Mesleki eğitim merkezlerinde, İslam gibi dini inançları önleme girişimlerinde bulunulmuyor. Çin yasalarında coğrafi, etnik, dini ve benzeri bahanelere dayalı bütün ayrımcı uygulamalar yasak. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim faaliyetleri ile dini faaliyetler birbirinden ayrı tutuluyor. Kursiyerler okuldayken dini etkinliklere katılamıyor ve bu tür etkinlikler düzenleyemiyor, ancak eve döndüklerinde ibadetlerini yerine getirme konusunda kendi kararlarını alabilirler. Yani, mesleki eğitim merkezlerinde kursiyerlerin din ve inanç özgürlüğüne saygı gösteriliyor. 

Gerçekler, mesleki eğitim merkezleri kurma gibi terör ve dini aşırıcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan bir dizi tedbirle, Xinjiang'daki etnik gruplara mensup vatandaşların yaşama, sağlık ve eğitim haklarının güvence altına alındığını gösteriyor. Xinjiang'da son 3 yıldır şiddet ve terör olayı yaşanmıyor. Yılın ilk yarısında bölgenin ağırladığı yerli ve yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak, 75 milyon 890 bin kişiye ulaştı. Toplumsal ve ekonomik gelişmede olumlu eğilim sürüyor.

Xinjiang'daki ilgili tedbirler, terörizm ve dini aşırıcılıkla mücadele konusunda dünyaya değerli deneyimler sunuyor. 50'den fazla ülkenin büyükelçileri kısa süre önce, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı ile İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne sunduğu mektupta, Çin'in Xinjiang konusundaki tutumunu desteklediklerini ifade etti. Yani, Çin'in Xinjiang konusunda uluslararası toplumdan geniş bir anlayış ve destek aldığını söylemek mümkün.

Terörizm, insanlığı zehirleyen bir tümördür. Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok ülke terör faaliyetlerinden dolayı büyük acılar çekiyor. Batı'daki bazı çevreler çifte standart uygulamalarına bir an önce son vermeli. Xinjiang'ın aşırıcılıkla mücadele için harcadığı çabaları ve elde ettiği sonuçları görmezden gelmek yerine mesleki eğitim konulu beyaz kitabı dikkatlice okumalılar. Gelişen, başarılı, mürrefeh ve istikrarlı bir Xinjiang, tüm yalanları çürütecek.