Etnik Gruplar ve Dinler

Özbekler

2018-12-10

Çin'de yaşayan Özbek etnik grubu, tarihinde Orta Asya'daki Özbekistan'dan Çin'e gelmiştir. Özbeklere özgü antik uzun şiir "Yadikar'de (Özbekçe'de anmak anlamını taşıyor), yaklaşık 14. ve 15. yüzyıllarda Kıpçak Özbeklerin örgütlü olarak Çin'e göçme süreci detaylı olarak anlatıldı. Qing Hanedanı'nda ticaret yapan Özbekler daha büyük çaplı olarak Çin'in Xinjiang bölgesine göçmeye başladı. Özbek işadamlarının ayak bastığı yerlerde büyük küçük yerleşim merkezlerini oluşturdu. Bazı Özbek işadamları gönüllü olarak veya bazı sebeplerden dolayı memleketlerine dönemeyip yerlilerle evlendi ve Çin ulusunun bir parçası haline geldi. O zamanlarda, Özbeklerin esas olarak Xinjiang'ın Kaşgar, Yarkent, Aksu, Urumçi ve Yengisar gibi yerlerinde toplu olarak yaşıyorlardı. 2 Temmuz 1987'de, Mori Kazak Özerk İlçesi'nde Danangou'da Çin'deki tek Özbek Köyü oluşturuldu.

Xinjiang'da yaşayan Özbeklerin sayısı 17.4 bin (2010 yılı) olarak, Xinjiang'ın toplam nüfusunun yüzde 0.07'sini oluşturuyor. Özbekler esas olarak Kaşgar, Hotan, Yarkent, Kağılık, Urumçi, Gulca, Çöçek, Mori ve Guçung gibi bölgelerde yaşıyor. Onlardan çoğunluğu kentlerde, az bir kısmı köy ve çobanlık bölgelerinde kalıyor.