Politika

Çin'den Xinjiang'la ilgili beyaz kitap

2018-12-05

Xinjiang'da Kültürel Koruma ve Kalkınma başlıklı beyaz kitap Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün yayımlandı.

Beyaz kitapta, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan tüm etnik grupların, büyük Çin kültürünün parçası oldukları ve bölgedeki dillerin ve dini inançların korunup saygıyla karşılandığı belirtiliyor.

Xinjiang'ın kültürel miraslarının korunması ve geleceğe aktarılmasındaki başarılar, kültür alanında kurulan dış ilişkiler de beyaz kitapta yer alıyor.

Xinjiang, öteden beri farklı etnik grupların bir arada yaşadığı ve kaynaştığı bir yer; beyaz kitapta bölgedeki etnik grupların Çin medeniyetine dayanarak hem kendi kültürlerini geliştirdikleri hem de Çin kültürünü zenginleştirdikleri ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra merkezi hükümet, Xinjiang'da yaşayan tüm etnik grupların geleneksel kültürlerinin korunup aktarılmasına büyük önem verdi. Bölgedeki etnik grupların, birbirlerinin dillerini öğrenmeleri ve aralarındaki temas ve iletişimin artırılması da merkezi hükümet tarafından teşvik ediliyor. Bölgede bir yandan dini özgürlükler teminat altına alınırken, diğer yandan etnik kültürler modernize ediliyor ve farklı kültürler arasındaki etkileşim güçlendiriliyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping liderliğinde Çin halkının yeni bir çağa girdiğine işaret edilen beyaz kitapta, Xinjiang'daki etnik grupların da kültürel anlamda sorumluluklarını üstlenerek kültür inovasyonunda yeni gelişmeler yaratacaklarına işaret edildi.