Etnik Gruplar ve Dinler

Xibolar

2018-03-26

Xibo etnik grubu, balıkçılık ve avcılık, dağcılık ve ormancılık, tarım ve modernlik gibi birbirini izleyen farklı kültürel gelişme dönemlerinden geçerek, günümüzde hem kendi kültürünü koruyan, hem de diğer etnik grupların kültürleriyle kaynaşan çağdaş bir etnik grup haline geldi.

Xinjiang'da yaşayan Xiboların nüfusu 2010 yılında 420 bini buldu. Xibolar esas olarak Yili Kazak Özerk İlçesi'ndeki Çabuçar Özerk Xibo İlçesi ile Urumçi, Yining, Tacheng, Huocheng, Gongliu ve Nilek'de yaşıyor.

Xibo isminin görüldüğü en eski yazılı kayıt, “Qing Hanedanı Mançurya Kayıtları” adlı kitaptır. Bu isim ilk defa 1539 yılındaki “Dokuz Devlet Arasındaki Savaş” kaydedilirken kullanıldı. Xibo isminin, Çince tarihi kitaplarda farklı hanedanlarda farklı yazılışı vardır. Tarihte bu etnik gruba Shiwei, Shibi, Xibei, Xibai, Shebo, Shibo ve Xiebei adları verildi. Qing Hanedanı dönemine ait kayıtlarda en çok “Xibo” olarak kullanıldı.

Qing yönetimi İmparator Qianlong döneminin 27. yılında (1762) Yili'de komutanlık kurdu. Sınırı korumak için Qing yönetimi aynı yıl çok sayıda Mançu askeri Xinjiang'a gönderdi. Xibo asker ve siviller, önemli bir güç olarak İmparator Qianlong'un emriyle Xinjiang'a göç etti. İmparator Qianlong döneminin 29. yılında (1764) Qing yönetimi, Shenyang'da yaşayan seçkin er ve subaylar ile ailelerinden oluşan 4 binden fazla kişiyi Xinjiang'a gönderdi. Bu kişiler, Çin'in Ay Takvimine göre aynı yılın dördüncü ayının 10. gününde ve 19'uncu günüde iki grup halinde Shengjing'den (şimdiki Shenyang) batıya göç etmeye başladı. Bu iki grup Xibolar, kağnılarla yolda çeşitli zorlukların üstesinden gelip Ay takvimine göre Qianlong döneminin 37. yılının 7. ayının 20. ve 22. günlerinde (4 ve 6 Eylül 1765) Xinjiang'ın Yili bölgesinin Suiding yöresine (şimdiki Huocheng kenti) ulaştı.

İmparator Qianlong döneminin 31. yılının (1760) birinci ayının başlarında, Yili Komutanlığı, buraya göç eden Xibo er ve subaylar ile ailelerini Çabuçar'a yerleştirdi. Xibolar, Yili'ye ulaştıktan sonra bir kamp kurup zamanın Çarlık Rusyası sınırındaki 18 karakolu ile Kaşgar ve Harbahat (şimdiki Tacheng kenti) gibi askeri açıdan önemli kasabaları korumakla görevlendirildi.