Politika

Xinjiang'da insan hakları konulu beyaz kitap yayınlandı

2017-06-01

“Xinjiang'da İnsan Hakları-Gelişme ve İlerleme” başlıklı beyaz kitap bugün Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından yayınlandı.

Beyaz kitap önsöz, vatandaşlık hakları, siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel haklar ve çevre hakları, din ve inanç özgürlüğü, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin hakları olmak üzere dokuz bölümden oluşuyor.

Beyaz kitapta, insan haklarını geliştirmenin, insanoğlunun uzun vadeli hedeflerinden biri olduğu, başta Xinjiang'daki çeşitli etnik gruplar olmak üzere bütün Çin vatandaşlarının da bu hedefi gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Beyaz kitapta yer alan ifadelere göre, 1955'te Xinjiang'da uygulanmaya başlayan bölgesel etnik özerklik sistemi ile azınlıkların ülkenin efendileri olarak hakları teminat altına alındı. 1978 yılında Çin'de reform ve dışa açılma politikasının uygulamaya koyulmasından bu yana Xinjiang'daki ekonomik ve toplumsal kalkınma yeni bir tarihi döneme girdi, insan haklarının korunma seviyesi de sürekli yükseldi.

Son yıllarda merkezi hükümet, “toplumsal istikrar ve kalıcı güvenlik”i Xinjiang'daki çalışmaların genel hedefi olarak belirledi. Hükümet, çalışmalarında vatandaşların yaşam koşullarının güvence altına alınması ve düzeltilmesine ağırlık verdi, etnik grupların kalkınmadan eşit yararlanması sağlandı, böylece Xinjiang'daki insan hakları çalışmalarında yeni gelişme ve ilerlemenin kaydedilmesi hedefine de ulaşıldı.

Çeşitli alanlarda gelişme

Bununla birlikte, beyaz kitapta, Xinjiang'lı vatandaşların can ve mal güvenliği, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü hakkının korunmasına önem verildiği, vatandaşların haklarının yasalarla güvence altına alındığı belirtildi.

Kitapta bazı alanlarda kaydedilen ilerlemelere dair istatistiklere de yer verildi. Buna göre, Xinjiang'da internet kullanıcılarının sayısı, 2002'te 448 bin iken 2016'da 12 milyon 960 bine çıktı. Xinjiang'daki etnik gruplara mensup devlet memurlarının sayısı geçen yıl 91 bin 76'ya ulaşarak bölgedeki toplam devlet memurlarının yüzde 40,24'ünü oluşturdu. ,

Bir dizi terörle mücadele önlemi alındı

Terörle mücadele çalışmalarına da değinilen kitapta, “Çin Halk Cumhuriyeti'nin Terörizmle Mücadele Yasası'nın Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygulanmasıyla İlgili Yönetmelik”in çıkarılmasının yanı sıra terör ve şiddet eylemlerine karşı bir dizi tedbirin de alındığı ifade edildi.

Beyaz kitapta Xinjiang'daki kadın, yaşlı, çocuk ve engellilerin haklarının da koruma altında alındığı vurgulandı. 2016 yılının sonuna kadar bebeklerin ölüm oranı binde 16,43'e, 5 yaş ve altındaki çocukların ölüm oranı ise binde 26,31'e indi. Bilhassa kırsal bölgelerde ebeveynleri başka yerde çalıştığı için evde bakımsız kalan çocuklara yardımlar yoğunlaştırıldı.

Sağlık ve eğitim çalışmalarında ilerleme

Ayrıca, Xinjiang'daki sağlık ve eğitim çalışmalarında da büyük ilerlemeler kaydedildi. 2016 sonu itibarıyla Xinjiang'da sağlık kuruluşlarının sayısı 15 bin 721'e, hastanelerin sayısı 707'ye, hastanelerdeki yatakların sayısı 144 bine, doktorların sayısı 51 bine, hemşirelerin sayısı 56 bine çıktı. Her on bin kişi başına düşen yatak sayısı 60,3'e, sağlık personeli sayısı 21,2'ye ulaştı. Bu rakamlar, ülke ortalamasının üzerinde.

Bunun dışında 1949-2016 yılları arasında bölgedeki ilkokul sayısı 1 bin 335'ten 3 bin 526'ya, ortaokul sayısı 9'dan 1 bin 416'ya, üniversite sayısı ise 1'den 41'e yükseldi. Dokuz yıllık zorunlu eğitimin bütün bölgeyi kapsaması sağlandı.

Ekolojik ortam iyileştirildi

Beyaz kitapta Xinjiang'ın ekolojik inşasının ilerletildiğine ve şehirlerdeki yaşam koşullarının sürekli düzeltildiğine de işaret edildi. 2016 itibarıyla Xinjiang'da vahaların ve ormanlık alanların oranı yüzde 23,5'e yükseldi. 2015 sonuna kadar ise şehirlerdeki yeşil alan oranı yüzde 34,9'a ulaştı. Enerji tasarrufu ve çevre koruma sektörünün kalkınmasına büyük önem verildi.