Politika

Xinjiang'da inanç özgürlüğü etkin şekilde korunuyor

2016-06-02

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, Xinjiang'da İnanç Özgürlüğü adlı Beyaz Kitab'ı bugün yayımladı.

Beyaz Kitap'ta, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana anayasal teminat altında bulunan dini inanç özgürlüğünün Xinjiang'da kapsamlı şekilde hayata geçirildiğine, bölge halkının bu konudaki haklarına yeterince saygı gösterildiğine vurgu yapıldı.

Xinjianglıların dini ihtiyaçlarının yeterince karşılandığına dikkat çekilen Beyaz Kitap'ta, din adamlarının sosyal ve ekonomik gelişmede aktif rol oynadığı ifade edildi.

Beyaz Kitap'ta, Çin hükümetinin kanunlar gereğince, din işlerini yürütme kapasitesini sürekli iyileştirdiğine işaret edilerek, din alanındaki dış temasların da istikrarlı şekilde geliştirildiği, böylece aşırı dinciliğin yaygınlaşmasının önlendiği belirtildi.

Çin'in kendi gerçeklerine göre hareket ederek, din işlerini bağımsız ve egemen bir şekilde yürüttüğüne dikkat çekilen Beyaz Kitap'ta, herhangi bir yabancı kuruluş veya bireyin Çin'in din işlerine karışmasına karşı çıkıldığı ifade edildi.

Beyaz Kitap'ta Çin'in sosyalist bir ülke olduğu belirtilerek, Xinjiang'daki dini faaliyetlerin bu şartlara ayak uydurması ve bu şartlar altında gelişmesi gerektiğine işaret edildi. Bunun sadece Çin devletinin şartlarıyla ilgili olmadığı, aynı zamanda dini gelişmenin de bunu talep ettiği bildirildi.

Xinjiang'da inanç özgürlüğünün önceki tüm dönemlere göre daha etkin şekilde korunduğuna dikkat çekilen Beyaz Kitap'ta, gerçeğe saygı duyan hiç kimsenin bunu inkar edemeyeceği belirtildi.

Çin hükümetinin, dinin siyasilaştırılmasına kararlılıkla karşı çıktığına işaret edilen Beyaz Kitap'ta, diğer ülkelerin din şemsiyesi altında Çin'in içişlerine karışmasına müsaade edilmeyeceğine vurgu yapıldı.

Çin'in orta halli refah toplumu inşasında kritik bir dönemde bulundupuna işaret edilerek, bu dönemde İpek Yolu Ekonomik Kuşğaı'nın çekirdek bölgesi olan Xinjiang'ın eşitlik, dostluk ve karşılıklı saygı temelinde diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğu kaydedildi. Farklı din ve medeniyetler arasında diyalogun güçlendirileceği, dünya barışı ve gelişmesine katkı sağlanacağı belirtildi.