Politika

"Üretim Birliği, Xinjiang'da kalkınmanın temeli"

2014-10-05

"Xinjiang Üretim ve Yapılandırma Birliği'nin Dünü ve Bugünü" başlıklı beyaz kitap, Çin Devlet Basın Ofisi tarafından yayımlandı.

Kitapta, Üretim ve Yapılandırma Birliği'nin tarihsel süreç içindeki gelişmesi anlatıldı. Birliğin, kuruluş ve gelişme, sorumluluklarıyla idari sistem, geliştirme ve yapılandırma, sınır istikrarını koruma ve milli dayanışmayı güçlendirme gibi dört yönlü çalışmalarıyla ilgili etraflı bilgi verildi.

Kitapta Üretim ve Yapılandırma Birliği'nin, kuruluşundan bugüne 60 yıldır, "bölge halkına refah" ilkesi doğrultusunda çalıştığı belirtildi. Birliğin, çöl gibi doğa şartları çetin olan bölgelerde verimli çiftlikler kurduğu; gıda imalâtı, tekstil, demir çelik ve kömür gibi sanayi sistemi oluşturduğu; eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sağlık gibi alanlarda gözle görülür başarılar kaydettiği bildirildi.

Çin merkezi hükümeti ile Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi hükümetinin liderliği altında bulunan Üretim ve Yapılandırma Birliği, sınır bölgelerinde istikrarı ve güvenliği korumak gibi görevler de üstlenmiş durumda.

Üretim ve Yapılandırma Birliği'nin Xinjiang ekonomisinin önemli bir parçası olduğuna işaret edilen Kitapta, Birliğin dışa açılma ve reform politikasından doğan fırsatlarla kendi avantajlarından faydalandığı belirtildi. Birliğin böylece kentleşme, sanayi ve tarım alanlarında çağdaşlaşma, çevre koruma, halka refah gibi çeşitli alanlarda büyük ilerleme kaydettiğine vurgu yapıldı.

Kitapta, Üretim ve Yapılandırma Birliği'nin, bölge güvenliğinin korunmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, Xinjiang'da istikrarı korumak, terör ve şiddet eylemlerine darbe indirmek için etkin çaba harcadığı belirtildi.

Kitapta verilen bilgilere göre, Üretim ve Yapılandırma Birliği'nin nüfusu 2013 yılının sonu itibariyle 2 milyon 701 bini aştı. Bu sayı, Xinjiang toplamının yüzde 11,9'unu oluşturuyor. 14 tümenden oluşan Birliğin çalışma yürüttüğü alanlar, 70 bin 600 kilometrekareyi buldu.